Persondatapolitik

My-data ApS, Skolegade 7b, 8000 Aarhus (herefter ”My-data”) udbyder bl.a. en webshop på hjemmesiden under domænenavnet www.my-data.dk (”Webshoppen”), en Facebook side på www.facebook.com/mydatadk (”Facebook-siden”), ligesom My-data udbyder Backup løsninger, som giver mulighed for at sikre alle dine vigtige data på computeren på en nem og sikker måde.
I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under www.my-data.dk, Webshoppen, Facebook-siden, og/eller at du tilmelder dig og benytter My-Data, indsamler vi i My-data en række personoplysninger om dig og dine aktiviteter, som senere behandles, i overnssetemmelse med Persondataloven.
De potentielle oplysninger, vi behandler, er:
Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mail adresse, firmanavn, telefonnummer, hvilke produkter som du er tilknyttet, samt dine aktiviteter ved brug af Webshoppen, services og onsite adfærd hos My-data.
Oplysningerne om dig opbevares både i krypteret og ikke-krypteret form, ligesom de transmitteres i krypteret og ikke krypteret form.
Personoplysningerne anvender vi for at give dig adgang til de services, der er indeholdt i produkterne, Facebook-siden og/eller som My-Data kunde, til at ekspedere de eventuelle bestillinger, som du måtte placere på Webshoppen, til at monitorere eventuelle forbedringsmuligheder for de services, der udbydes på Webshoppen, Facebook-siden og/eller gennem My-Data´s produkter, og under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondata- og bogføringsloven.
Herudover har vi registreret, om du har accepteret vores Handelsbetingelser, om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, om du har accepteret My-data’s Information om brugen af cookies.
På din anmodning skal My-data oplyse dig om, hvilken typer af oplysninger, My-data behandler vedrørende dig, behandlingens formål, hvem der kan modtage dine oplysninger, og hvorfra disse oplysninger stammer. For at anvende Webshoppen, Facebook-siden og/eller My-Data´s produkter skal du læse og acceptere denne Persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK FOR MY-DATA

1. FORMÅL MED PERSONDATAPOLITIKKEN
1.1 Formålet med My-data’s persondatapolitik er at forklare, hvordan My-data indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.
1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter My-data’s behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos My-data, når du registrerer og bruger Webshoppen på hjemmesiden under domænenavnet www.my-data.dk, Facebook-siden, som My-data kunde, eller hvis du i øvrigt har accepteret at modtage materiale fra My-data.
2. DEFINITION
2.1 Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, eller som relaterer sig til dig.
3. HVILKE OG HVORFOR INDSAMLER MY-DATA PERSONDATA?
3.1 My-data behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, oplysninger om dine aktiviteter herunder forespørgsler, bestillinger, søgninger m.v.
3.2 My-data har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive sin virksomhed f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre) på baggrund af kunders ønsker og forespørgsler, for at kunne udvikle og levere koncepter og produkter samt relaterede ydelser indenfor områder, der relaterer sig til Backup løsninger, antivirus beskyttelse, klarlægning af My-data’s produkter og ydelsers udbredelse, hvorvidt My-data’s Handelsbetingelser er accepteret, hvorvidt der er anmodet om at modtage elektroniske henvendelser, hvorvidt der er sket tilmelding til Viabill, til at fremsende tilbud, nyheder, spørgeskemaer samt til tekniske formål.
3.3 My-data forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.
4. INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER
4.1 My-data indsamler persondata, når du bliver My-data kunde, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller Webshoppen under www.my-data.dk, samt når du benytter dig af Facebook-siden.
4.2 My-data kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.
4.3 My-data modtager og registrerer automatisk oplysninger i My-data’s serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies. My-data har udarbejdet ”Information om brugen af Cookies”, som kan læses på hjemmesiden under www.my-data.dk.
4.4 Ved deltagelse i konkurrencen må My-Data kontakte dig via mail og telefon med henblik på salg af software.
De data, der indsamles under konkurrenceregistreringen, anvendes til gennemførelse af konkurrencen, fastlæggelse af vinderen og håndteringen af præmien, især meddelelse til vinderen og præmieoverførslen (artikel 6, stk. 1, litra b, DSGVO).
Hvis der efter afslutning af konkurrencen accepteres hensigter om køb, service eller andre kontrakter med tredjeparter, bliver de indsamlede data og eventuelt andre kontraktspecifikke data videregivet til tredjepart eller virksomheder, da disse ikke ligger til grund for etablering og gennemførelse af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b og f DSGVO).
Desuden indsamler og behandler vi dine personlige data ved online deltagelse i konkurrencen baseret på den accepterede deltagelseskontrakt. Dette forpligter dig til at levere dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang du ønsker at deltage i vores konkurrencetilbud. Den nævnte databehandling sker med henblik på egen direct-marketing (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) via e-mail, post, telefon og SMS (artikel 6, stk. 1, litra b DSGVO).
En sådan behandling af dine personoplysninger er i overensstemmelse med ethvert særskilt godkendt samtykke om kontakt til reklameformål via telefon, SMS, e-mail og postreklamer, eller ved videresendelse af data til direct-marketing for de pågældende My-Data af lotteriet nævnt ovenfor, og foretages også inden for rammerne af vores legitime interesser baseret på dit samtykke (§ 6, stk. 1, litra f, DSGVO).
Endelig antager vi, at ved at give samtykke til telefon-, SMS-, e-mail- og postreklamer fra My-Data, bliver der også givet samtykke om databeskyttelse i den relevante behandling af dine personlige data med henblik på My Datas direct-marketing og den tilhørende dataoverførsel, således at den tilsvarende databehandling også er tilladt i denne henseende (artikel 6, stk. 1, litra a, DSGVO).
Det kan være tilfældet, at før dataene bliver brugt til marketing eller videregives til My-Data, finder en analyse af dine affiniterer, interesser og præferencer sted. Til dette formål kan de svar, du har givet efter registrering til konkurrencen, bearbejdes og der kan oprettes en profil, for at vi og eventuelle My-Data kan udføre direct-marketing foranstaltninger mere målrettet (artikel 6, stk. 1, litra f, DSGVO).
Ved hjælp af de opnåede data, især dem fra vores undersøgelser efter konkurrencen, opretter vi en såkaldt brugerprofil for dig, for at kunne tilbyde dig en målrettet service, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Ved at oprette denne kan vi klassificere personlige aspekter såsom dine interesser og præferencer, som en del af den automatiske behandling af dine data for at gøre det muligt for os at give dig reklamer og tilbud, der er interessante for dig.
Hvis din terminal understøtter denne funktion, modtager vi ofte en bekræftelse af, hvilke e-mails fra os du åbner, og hvordan du bruger disse e-mails, for at gøre dem mere nyttige og interessante for dig i fremtiden (artikel. 6 stk. 1 litra f DSGVO).
Indsamling og behandling af dine personoplysninger vil også resultere i påstand om dine rettigheder (artikel. 6 stk. 1 litra c og f DSGVO), som du kan se i afsnit 5 i denne privatlivspolitik.
Desuden kan dine personoplysninger blive videregivet i tilfælde, hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det (artikel 6, stk. 1, litra c), DSGVO) eller i det omfang det er nødvendigt for håndhævelse af andre rettigheder/krav eller for retligt forsvar, hvis og i det omfang disse er baseret på arrangørens eller andre tredjeparters berettigede interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, DSGVO). Det samme gælder i tilfælde af (endog delvis) køb eller salg af forretninger og/eller aktiver i tilfælde af anden overtagelse af vores forretning af tredjemand, i tilfælde af indledning af insolvensbehandling, eller hvis åbningen afvises på grund af manglende aktiver (artikel 6 stk. 1 litra f, DSGVO).
5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE
5.1 My-data vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.
5.2 My-data vil dog – hvis det er nødvendigt – videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:
5.2.1 Hvis My-data har opnået dit samtykke hertil;
5.2.2 My-data er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har anmodet om eller tilmeldt dig;
5.2.3 My-data reagerer på stævninger, eller andre retslige skridt;
5.2.4 My-data opdager, at dine handlinger ved brug af My-data produkter og/eller tjenester er i strid med My-data’s Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller My-data’s Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;
5.2.5 My-data er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;
5.3 Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at My-data kan videregive persondata vedrørende dig til My-data’s koncernforbundne selskaber, herunder My-data ApS, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.
6. MULIGHEDER FOR AT REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA
6.1 Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder My-data om at gøre dette, når My-data selv vurderer, at My-data ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres.
6.2 Uanset pkt. 6.1. er My-data dog af hensyn til regnskabslovgivningen forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata i minimum 5 år fra din seneste ordreafgivelse.
6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, end beskrevet i pkt. 6.2, ønsker at slette eller ændre dine persondata, skal du skriftligt kontakte My-data herom (se kontaktdata nedenfor).
7. INDSIGT
7.1 Du kan til enhver tid anmode My-data om at oplyse, hvilke specifikke information, My-data har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.
7.2 Du kan rette henvendelse til: My-data e-mailadresse: info@my-data.dk eller på telefon 60202000
8. ÆNDRINGER I MY-DATA’S PERSONDATAPOLITIK
8.1 Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.
8.2 My-data kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.
8.3 Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på hjemmesiden under domænenavnet www.my-data.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden – også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.