Handelsbetingelser

Cookies

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.
En cookie er en tekstfil, som lægges på din pc, smartphone, tablet eller lignende. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, din browser besøger. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.
Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.
Vi bruger cookie til
 at optimere brugerens oplevelse af sitet
 at optimere design på hjemmesiden vha webstatistik
 at målrette markedsføring til brugere.
Du kan altid slette cookies i din browser, eller ønsker du helt at undgå cookies, kan du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre funktioner og services, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Alle browser tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Generelle betingelser

Disse vilkår og betingelser regulerer din brug af tjenesterne hos My-data. Det er vigtigt, at du læser og forstår de følgende vilkår og betingelser inden brug af My-data. Ved brug af tjenester hos My-data accepterer du at være bundet af betingelserne i deres helhed. Hvis du bruger vores online backup på vegne af et firma eller en organisation, accepterer du disse betingelser på vegne af dig selv/firmaet/organisationen og bekræfter, at du har bemyndigelse til at binde dig/firmaet/organisationen til vores betingelser.
Hvis dette er korrekt, vil ”du/din” og ”I” referere til firmaet/organisationen. Du må kun bruge vores online backup i henhold til disse betingelser. Du må kun bruge vores online backup, hvis du har bemyndigelse til at indgå en aftale med My-data og ikke er forhindret af nogen form for lov i at gøre sådan. Vores backup produkt kan blive videreudviklet samt ændret undervejs uden din tilladelse og uden at underrette dig. Her bestræber vi os altid på at informere alle kunder i god tid. Vi må ydermere fjerne indhold fra vores tjeneste efter vores skøn.

Dine filer og personlige oplysninger

Ved brug af vores online backup giver du information, filer og mapper, som du indsender til My-data (samlet, ”Dine filer”). Du har fuldt ejerskab over dine filer. Vi har intet ejerskab over dem. Disse betingelser giver os ingen rettigheder over dine filer eller intellektuel ejendomsret ud over de nødvendige rettigheder, som er nødvendige for at have en funktionel backup service som beskrevet nedenstående.
Vi behøver muligvis din tilladelse for at udføre ting, du beder os gøre med dine filer, som for eksempel at ”hoste” dine filer eller ”dele/share” dine filer. Dette inkluderer alle vores online backup synlige funktioner, for eksempel ”image thumbnails” eller ”document previews”. Dette inkluderer også alle cloud backup designvalg, vi laver, for teknisk at kunne administrere vores online backup tjeneste. Du giver os den tilladelse, vi behøver, for at kunne udføre disse ting, udelukkende for at vi kan give en optimal online backup tjeneste. Denne tilladelse strækker sig også til betroede tredjepartsselskaber, som vi arbejder med, for at give en funktionel og optimal online backup.
Du, og kun du, er ansvarlig for din adfærd, alt indhold af dine filer og mapper, og al kommunikation med andre igennem vores cloud backup tjeneste. Det er dit ansvar at sikre, at du har de nødvendige rettigheder og tilladelser for at overholde disse betingelser. Vi kan vælge at gennemgå offentligt tilgængeligt indhold for at sikre os, at det er i overensstemmelse med vores retningslinjer, men du erkender, at My-data backup ikke har nogen forpligtelser til at overvåge data/filer i vores online backup. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, hensigtsmæssigheden, eller lovligheden af filer, brugerindlæg eller andre oplysninger, du kan være i stand til at få adgang til ved hjælp af backup tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for dine filers rettigheder i forhold til dansk lovgivning. Dette gælder også online kommunikation og datatrafik med dine filer igennem vores online backup løsning.

Delingstjeneste

Vores online backup ’fildeling’ giver vores kunder mulighed for at dele et link til download, til tredjepart. Her vil modtagen få en email, med link til delingen. Ved klik på linket åbnes en browser, der påbegynder download af det delte fil.

Reguleringer og ændringer

Vi vil eventuelt revidere disse betingelser fra tid til anden, og den nyeste version vil altid ligge på vores hjemmeside. Ved kontinuerlig brug af vores online backup produkt, efter ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet til de reviderede betingelser. Hvis du ikke accepterer de nye betingelser, bedes du venligst stoppe med at bruge vores online backup, samt gøre os skriftligt opmærksomme på din opsigelse. Ved kundens overtrædelse eller misbrug af disse vilkår, forbeholder My-data sig retten til at ophæve aftalen, uden økonomisk godtgørelse eller tilbagebetaling. Ved ophævelse hæfter My-data således på ingen måde overfor kunder, hverken økonomisk eller i forhold til tabte data både direkte og indirekte. Det er således kundens eget ansvar altid at holde sig opdateret på My-data’ vilkår.

Software og opdateringer

Nogle af vores online backup software kræver, at du downloader vores backup software. My-data backup giver dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, personlig og genkaldelig licens til at bruge backup softwaren, udelukkende for at få adgang til backup tjenesterne. Din licens til at bruge backup softwaren vil automatisk ophæves, hvis du overtræder disse vilkår på en måde, der implicerer vores immaterielle rettigheder. Vi forbeholder os hermed alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår. Du skal ikke foretage ”reverse engineer” eller dekompilere backup softwaren eller forsøge at gøre det, heller ikke hjælpe andre til at gøre det. Vores backup tjenester kan opdatere vores online backup softwaren på din enhed automatisk, når en ny version er tilgængelig. Din accept af disse opdateringer er påkrævet i henhold til betingelserne.

Kontosikkerhed

Du er ansvarlig for at beskytte den ”adgangskode” eller kodeord, som du bruger til at tilgå vores online backup, og du accepterer, at du ikke videregiver dette til tredjepart. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, ligegyldigt om du har givet lov eller ej. Du skal med det samme underrette My-data, hvis du registrerer nogen form for ulovlig adgang eller aktivitet på din konto.
Efter kundens betaling ved opstart, tildeles kunden en email med login-oplysninger. Det er kundens ansvar at ændre disse logins til noget personligt og sikre dem.

Ultrasafe

Hos My-data er sikkerhed nøgleordet. Vi har derfor mange forskellige krypteringslag, så vores kunder kan skræddersy deres backup sikkerhedsniveau efter ønske. Med vores Ultrasafe og Ultrasafe Max tildeler vi krypteringsnøglerne til kunden selv. Her fraskiver man sig sine supportmuligheder, da kun kunden alene har nøglen til sine filer og deres kryptering.
Ultrasafe Max har tilmed en passphrase oveni, som yderliggør sikkerheden.
*Valg af Ultrasafe og Ultrasafe Max er kundens eget ansvar, da vores support til løsningen fjernes sammen med den manglende tilgangs mulighed. Ved valg af dette vil vi i vores online backup advare herom, så man som kunde selv træffer valget.

Dine generelle ansvarsområder

Du må ikke dele, kopiere, downloade eller uploade filer, som du ikke har rettigheder til. Du (og ikke My-data) vil være fuldt ud ansvarlig og forpligtet i forhold til, hvad du kopierer, deler, uploader og downloader eller i forhold til anden brug, mens du anvender vores online backup. Du må ikke uploade spyware eller nogen anden form for skadelig software til cloud storage backup. Du (og ikke My-data) er ansvarlig for at vedligeholde og beskytte alle dine filer. My-data vil ikke stå til ansvar for nogen som helst form for tab, korruption eller omkostninger forbundet ved at lave backup eller at genskabe dine filer. 
Hvis dine kontaktinformationer eller andre informationer forbundet til din konto bliver ændret, skal du underrette os hurtigst muligt, så vi kan opdatere dine informationer.

Valg af filer til backup

Det er altid kundens eget ansvar at sørge for valget af den ønskede backup, samt opfølgning herpå. I vores installation vil man kunne tildeles flere online backup værktøjer. Heriblandt vores smartscanner.


Smartscanneren scanner alene efter de fremviste filtyper og placeringer, som angivet.
Vælges Easy Setup i installationsfasen på Windows, tildeles man en automatisk backup solution af de almene mappeplaceringer af: Skrivebord – Dokumenter – Billeder – Musik – Video.
Vælges Advanced Setup i installationsfasen, vil man selv skulle tage stilling til krypteringsniveau, valg af mapper til backup og kørselstider. I begge tilfælde er det kundens ansvar at sørge for valget af det ønskede.

Ansvarsbegrænsning

Online backup softwaren leveres “som beset” på egen risiko, uden udtrykkelig eller underforstået garanti eller betingelse af nogen art. Vi fralægger os også eventuelle garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller overtrædelse. My-data backup har ikke ansvar for nogen form for skade på dit computersystem, tab, korruption eller anden skade af data ved brug af vores backup software og backup tjenester. I videst muligt omfang tilladt ved lov, under ingen omstændigheder vil My-data,og dets tilknyttede selskaber, funktionærer, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere være ansvarlig for (A) enhver indirekte, speciel, tilfældig, straffende, eksemplarisk eller følge- (herunder tab af bruge, data, business, eller overskud) skader, uanset juridisk teori, hvorvidt My-data er blevet advaret om muligheden for sådanne skader, også selvom et tilsagn ikke opfylder deres egentlige formål.

Opsigelse

Du kan stoppe med at benytte vores online backup tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt. Vær opmærksom på, at opsigelsesperioden hedder sig løbende måned, plus 30 dage. Du opsiger din aftale via dit personlige site online eller ved at sende os en mail herom på info@my-data.dk. På dit personlige site har du din informationer om din aftale, fakturaer og den slags. Vi kan suspendere eller opsige din brug af vores backup tjeneste, hvis du ikke overholder disse betingelser eller bruger tjenesten på en måde, der kan skade My-data. Hvis vi suspenderer eller opsiger din brug, vil vi forsøge at give dig varsel på forhånd og hjælpe dig med at hente dine filer. I specielle tilfælde kan vi opsige dit brug af vores cloud storage tjeneste uden varsel, for eksempel hvis der er tale om et ekstremt brud på disse betingelser. Hvis vi opsiger din brug af vores cloud storage tjeneste på grund af brud på vores betingelser, vil der ikke forekomme nogen form for tilbagebetaling.

Betalinger

Alle betalinger fra dig for backup tjenesterne hos My-data skal være i overensstemmelse med vores priser på vores hjemmeside og skal betales forud. Vi har rettighederne til at ændre priserne og stoppe med at tilbyde forskellige elementer af vores online backup. Du kan derefter bestemme dig for, om du vil forsætte med at beholde vores backup produkt. Vi vil informere dig per e-mail, hvis vi laver nogle ændringer ved vore tjenester. Hvis du forsætter med at bruge vores backup produkt, efter du er blevet informeret om eventuel pris eller produktændring, vil det blive betragtet som en accept. Alle betalinger for vores online backup skal betales forud, og din betaling vil automatisk ske inden for din valgte abonnementsperiode fra 1 måned til 36 måneder. Hvis du vælger at betale med kredit eller debetkort, accepterer du, at vi automatisk trækker pengene fra din konto.
Hvis du ønsker at opsige din betalingsløsning hos My-data, skal du underrette os skriftligt på info@my-data.dk. Vær opmærksom på, de altid dertilhørende opsigelsesvilkår. Alle betalinger til My-data kan ikke refunderes, medmindre det indgår under vilkårene i disse betingelser. Du accepterer, at du ikke kan tilbagetrække din betaling via din bank ved betalinger til My-data. Hvis du ikke accepterer dette, vil du blive holdt ansvarlig for alle omkostninger, der vil være i takt med denne handling.
Udebliver betalingen, forbeholder My-data sig rettigheden til at spærre, lukke eller utilgængeliggøre løsningen øjeblikkeligt.
Vær venligst opmærksom på at alle priser på hjemmesiden er eksklusiv moms.

Yderligere betingelser ved brugen af My-data Backup

Med My-data Backup har du flere online backup sikkerhedsniveauer. Herunder UltraSafe og UltraSafe Max.
Ved vores højeste sikkerhedsniveauer, udelukkes vi fra at kunne assistere vores kunder, da sikkerheden er så høj at selv vi og vores lager, ikke har krypteringsnøglerne til vor kunders filer. Ved enhver sikkehedsændring på din aftale, vil der angives hvilket kundeansvar der medfølger. Som kunde kan man ønske at vi ikke har adgang til krypteringsnøglen, og at man sågar selv har et overordnet password til sin backup storage. Dette giver mulighed for en 100% privat konto, som kun kunden selv kan tilgå. Dette fjerner dog også My-data muligheder for at supportere, hvorfor vi anbefaler at overveje det med omhu.
Er der spørgsmål, sidder vores support klar til at assistere. Med My-data backup har man værktøjer der kan indstilles til at slette filerne i cloud storage og på computeren, efter en ønsket periode. Her er det kundens ansvar at vælge det ønskede. Hvis man som kunde ikke laver tilrettelser i enten indstillinger eller installation, vil man få vores niveau ’Forever Safe’ som aldrig sletter filerne fra cloud storage, trods de slettes lokalt på computeren. Ændrer man niveauet, vil man få de dertil tilpassede regler for sin online backup løsning. Kontakt vores support ved den mindste tvivl.

Acceptabelt brug

Du accepterer, at du ikke vil misbruge My-data backup. For eksempel må du ikke – og heller ikke prøve på – at bruge vores backup service til følgende handlinger: 1. Sondere, skanne eller teste svaghederne i systemer eller netværker. 2. Misligholde eller på anden måde omgå nogen sikkerheds- eller autentifikationsforanstaltninger. 3. Sende virus, overloading, flooding eller spamming. 4. Plante malware eller på anden måde sende malware via vores tjenester. 5. Sende reklamer, spam eller andre former for falske informationer – også kaldet ”spoofing eller ”phising”. 6. Du må ikke bryde den danske lovgivning på nogen måde ved brugen af vores backup software, produkt eller tjeneste.

Kvittering på køb med kort

Alle kunder hos My-data, der køber med kreditkort, vil få stillet en kvittering til rådighed. Her får vores kunder automatisk en kvittering på handlen på deres kundeside.

Fornyelse/sletning af betalingskort

Ved ønske om fornyelse eller sletning af betalingskort kontaktes My-data per mail på info@my-data.dk. I denne henvendelse må ingen kortoplysninger angives, men blot ønsket om slettelse/fornyelse, hvorefter vi naturligvis imødekommer ønsket. Ved fornyelse fornys kortet af kunden selv via sin kundeside.

Abonnementsservice

Ved My-data abonnementsservice, betaler du via dit kreditkort. Efter din betaling vil dine fakturaer fremadrettet betales automatisk fra dit kort, hvorfor der ikke vil forekomme fakturagebyrer. Her vil dine kortoplysninger gemmes sikkert, i DIBS Danmarks sikre betalingssystem. Da sikkerheden er i højsædet hos os, forsikrer denne metode samtidig også at du alene skal indtaste dine kortoplysninger én gang. Abonnementet ophører først, når det opsiges. Abonnementet vil automatisk blive fornyet med en periode, som bliver valgt af kunden (se opsigelsesvilkår).
Afregnes dit online backup produkt på månedsbasis, vil du indgå i abonnementstilpasning. Hos My-data afregnes vores månedsbetalte kunder hver måned den 2., for at gøre det mere, og undgå pludselige opkrævninger midt i måneden. Første måned afregnes fuldt ud ved købet af My-data. Næste måned betaler du alene for de dage der er op til den 2. i måneden. Har du eksempelvis købt dit produkt den 21. februar, vil du den efterfølgende måned alene betale for de dage der er op til den 2. marts, og herved betale for 10 dage.
Har du lavet aftalen med Viabill, vil det altid være deres vilkår der er gældende for din betaling.
Vilkår for Viabill finder du i Viabill sektionen længere nede.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit produkt.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til info@my-data.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Fortrydelsesret i erhvervskøb

Erhvervskunder har som følge af købeloven ingen returret. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil dette også være gældende hos My-data.dk.

Nyhedsbrev og kontakt pr. email

Ved bestilling af et My-data online backup produkt, har du mulighed for samtidig at give My-data samtykke at kontakte dig pr. e-mail. Emailen kan indholde information om nye backup produkter, tips til yderligere sikring af dine online data eller relevante nyheder. Du kan til en hver tid frasige dig at modtage disse e-mails ved at skrive til os på info@my-data.dk eller ved at ’unsubscribe’ direkte i nyhedsbrevet. Vær opmærksom på at vi selv om du frabeder e-mail fra os, kan vi være nød til at sende dig information omkring dit produkt for at du kan få fuld ubytte af produktet. My-data ApS sælger ikke dine kontakt oplysninger videre til 3. part.

Oprettelsesgebyr

Såfremt der er et oprettelsesgebyr på dit My-data backup produkt, vil det altid tydeligt fremgå af din pris på produktet. Der vil aldrig forekomme et oprettelsesgebyr hos My-data, som ikke tydeligt angives.

Computer Limits

Hos My-data er det ikke nødvendigt at købe et online backup produkt til hver computere. Ved dit backup software vil du have en angivelse af præcis hvor mange computere du får licens til i din online backup løsning.

Opgraderinger/Nedgraderinger

Du vil til en hver tid kunne opgradere eller nedgradere din backup løsning hos My-data. Herefter vil din online backup løsning automatisk reguleres til det ønskede. Ved opgraderinger vil du modtage en ny faktura til betaling, hvorefter din aftale automatisk opgraderes. Du vil ligeledes kunne nedgradere din aftale, som automatisk vil reguleres ved næste fornyelse. Reguleringen laver du ved kontakte vores kundeservice som vil sørge for at være behjælpelige.

Da sikkerheden har højeste prioritet hos My-data backup, benytter vi forskellige datacentre til vores kunders data. Vi har både europæiske og amerikanske datacentre, for at matche vores kunders ønsker. På vores professionelle servere her, har vi en oppetid på hele 99.99%. Dette da vi alene ønsker plads til at vi kortvarigt opdaterer systemer i enkelte nattetimer.

Logins, brugere og allokering

Med My-data backup kan man oprette adskilte logins til sin online backup service. Ønsker man en adskilt bruger til sit bogholderi, eller familieopdelte logins, kan man herved oprette brugere til sin backup løsning. Ved enhver bruger, allokerer man den datamængde brugeren skal tildeles, udfra det resterende på aftalen. Man kan til enhver tid regulere i den datamængde brugeren er allokeret, for at frigive plads til andre brugere. Ligeledes kan man opgradere og tilkøbe yderligere plads. Ændringer i allokeringerne af datamængde, sker via My-data Dashboardet. Her kan du addere og fjerne datamængde fra de brugere du har oprettet til backup løsningen.

Filversioner

Hos My-data har man ubegrænsede filversoner. Alle uploadede versioner, vil derfor gemmes på vores servere, så man har mulighed for at ”hoppe tilbage i tiden” hvis noget fejlagtigt er gemt. Som kunde kan man regulere i reglerne for versionerne, hvor alle versioner gemmes såfremt reguleringer fra kunden ikke laves. Den seneste version vil altid være den fremviste på Dashboard.

Backup af filtyper

My-data kan løbende regulere begrænsninger på filtyper som accepteres til online backup storage. Dette for at opnå så stabilt et backup produkt til vores kunder, som muligt. My-data vil altid have de gældende vilkår angivet i sit materiale. Det er kundens ansvar holde sig opdateret via vores kunde-tildelte kundedatabase og handelsbetingelser.

Forever Save og lagring

Med My-data har man flere muligheder for lagerplads af filer direkte i skyen; herunder Forever Save. Filer alene i cloud storage, som manuelt slettes herfra, er der tale om en permanent handling. Denne handling kan ikke fortrydes, og man vil som kunde derfor advares herom inden der gives bekræftelse. Som kunde har man selv ansvar for at forstå funktionerne i de forskellige backup løsninger man træffer og indgår.

Funktionen ’WIPE’

My-data har et værktøj ved navn WIPE.
Denne feature giver adgang til at slette al online backup fra udstyret, eller slette alle filer på udstyret, via Dashboardet. Denne backup feature bedes man være forpasselig med, da man kan efterlade udstyret ubrugeligt og endda uden styresystem. Denne feature kan bruges ved f.eks. tyveri af udstyr, hvor man kan forsikre at ens filer ikke kommer i de forkerte hænder. Advarsler vil derfor angives på Dashboardet, ved benyttelse af feature. Har du tvivl til funktionen, anbefaler vi at du taler med én af vores eksperter, før benyttelse. Det er kundens ansvar at forstå udfaldet ved benyttelse af feature.

Backup af mobile enheder

My-data har backup produkter der giver mulighed for backup storage af mobile enheder, med systemerne iOS og Android.
Er du i tvivl om hvorvidt din aftale indeholder dette, kan du til enhver tid kontakte vores support. Backup softwaren vil det angives hvilke filer din mobile enhed giver tilladelse til at tage backup af. Online backup af mobile enheder har ’Forever Safe’ som cloud storage indstilling. Filerne der tages backup af, vil derfor alle gemmes forevigt i skyen. Her er det kundens ansvar at slette det uønskede fra sit Dashboard.

Betalinger

Alle betalinger fra dig for backup tjenesterne hos My-data skal være i overensstemmelse med vores priser på vores hjemmeside og skal betales forud. Vi har rettighederne til at ændre priserne og stoppe med at tilbyde forskellige elementer af vores online backup. Du kan derefter bestemme dig for, om du vil forsætte med at beholde vores backup produkt. Vi vil informere dig per e-mail, hvis vi laver nogle ændringer ved vore tjenester. Hvis du forsætter med at bruge vores backup produkt, efter du er blevet informeret om eventuel pris eller produktændring, vil det blive betragtet som en accept. Alle betalinger for vores online backup skal betales forud, og din betaling vil automatisk ske inden for din valgte abonnementsperiode fra din valgte aftale. Hvis du vælger at betale med kredit eller debetkort, accepterer du, at vi automatisk trækker pengene fra din konto. Hvis du ønsker at opsige din betalingsløsning hos My-data, skal du underrette os skriftligt på info@my-data.dk. Vær opmærksom på, de altid dertilhørende opsigelsesvilkår. Alle betalinger til My-data kan ikke refunderes, medmindre det indgår under vilkårene i disse betingelser. Du accepterer, at du ikke kan tilbagetrække din betaling via din bank ved betalinger til My-data. Hvis du ikke accepterer dette, vil du blive holdt ansvarlig for alle omkostninger, der vil være i takt med denne handling.
Udebliver betalingen, forbeholder My-data sig rettigheden til at spærre, lukke eller utilgængeliggøre løsningen øjeblikkeligt.

Opgradering ved overforbrug

Af sikkerhedsmæssige årsager, vil din backup af først valgte områder altid sikres og vil aldrig blive blokkeret for uploads ved overskred af den købte datamængde. Vores kunder kan til enhver tid tydeligt følge al dataforbrug hos os i både software og Dashboard. Vi kan ligeledes kontaktes ved den mindste tvivl. Vores kunder kan altid justere i deres sikrede data online i Dashboardet, og fjerne eventuel overflødig eller uønsket data. Efter en konto har overskredet sin datakvote i 10 dage, vil denne automatisk opgraderes og faktureres via de faktureringsvilkår som er gældende for aftalen. En opgradering vil altid bestå af 20% af den tidligere købte datakvote og faktureres med 20% af den tildelte pris.

Betaling

Du kan betale med Visa, MasterCard, Dankort og Viabill.
Beløbet hæves først på dit kort, når produktet sendes.
Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter hæves den månedelige ydelse den sidste bankdag hver måned.
Hvis dit køb er fortrydbart og det fortrydes, ophører aftalen om betaling hos ViaBill.
ViaBill finansierer køb for op til 4.000 kr.
Beløb over 4.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress.
Læs mere her: www.viabill.com/kredit

Tilbagebetaling af abonnementsbetaling

Hvis dit køb retmæssigt fortrydes og annulleres, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi kan opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementsydelsen, der allerede er leveret.
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du har samtidig mulighed for at skifte din betalingsmetode ved skriftlig kontakt til os.
Du kan endvidere gøre indsigelse vedrørende uautoriserede debiteringer gældende over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med din kortudbyder.

ViaBill

Som kunde har du mulighed for at handle via ViaBill. Det giver dig mulighed for at købe på afbetaling. Betal i mindre bidder og derfor et mindre beløb pr. måned.

ViaBill fordele:

 • Det er rentefrit op til 4.000 kroner
 • Du modtager dine varer før du betaler
 • Du får delt betalingen op i mindre bidder
 • Betal lidt af ordren hver måned i op til hele 36 måneder.

Sådan gør du:

 • Vælg ViaBill som betaling efter du har klikket betal på din faktura.
 • Du vil blive videre ført til deres side, hvor du skal indtaste alle dine oplysninger
 • Du får en mail fra ViaBill og herefter afsender vi dine produkter på din mail.

Du kan ikke betale med ViaBill hvis:

 • Du er under 18 år
 • Din VIABILL konto grænse er nået
 • Dit CPR nummer giver uoverensstemmelser
 • ViaBill afviser dit køb

Læs mere om ViaBill på deres hjemmeside: www.viabill.com/terms

Anti Virus / Anti malware

My-data samarbejder med Panda Security, og vilkår samt brugsbetingelder for denne tjeneste vil altid være de gældende for vores partner.
http://www.pandasecurity.com/denmark/homeusers/media/legal-notice

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet/medlemsskabet kan du kontakte os på på vores angivne hovedoplysninger i handelsbetingelserne her.
Købelovens mangelsregler kan ikke finde anvendelse på abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen. Hvis der er tale om levering af varer er nedenstående gældende:
Du kan reklamere over fejl og mangler, der var tilstede på leveringstidspunktet i indtil 2 år efter levering af varen. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores support. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
 Juridisk navn:
 My Data Aps
Organisationsform: Anpartsselskab
CVR. nr.: 31068258
Adresse (fra CVR registret): Skindergade 15, 1159 København K
E-mailadresse: info@my-data.dk
Telefonnummer: 60 20 2000
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________
Forbrugerens navn: _____________________________________________________________________
Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________

Vores handelsbetingelser er senest redigeret 19.03.2018.